zaterdag 22 februari 2014

Raad


Ooit vroeg ik mij af wat die ene stem van mij nou zou uitmaken. Objectief gezien is dat waarschijnlijk ook wel zo. Ondertussen besef ik dat het om één van mijn grondrechten gaat, welke ik niet onbenut mag én wil laten. Dus natuurlijk ga ik stemmen! Ik sla nooit een mogelijkheid daartoe over. Toegegeven, waterschapsverkiezingen hebben nooit enige aandacht van mij gekregen. Van wie wel vraag ik mij oprecht af.

Gelukkig maar dat ik een keuze heb. Stel dat je niet màg stemmen, of juist móét! Wat houden verkiezingen nog in als er maar één naam vermeld staat op het kiesbiljet. Of wanneer, om het zogenaamd gemakkelijk te maken, het stemformulier al voor jou is ingevuld. Er zijn helaas genoeg voorbeelden van landen waar de burger het absoluut niet in het hoofd moet halen om hier anders over te denken.

Binnenkort kunnen we weer uiting geven aan het leven in een democratie. Op woensdag 19 maart mag ik mede bepalen welke partijen mijn Zwolle gaan besturen. Welke poppetjes er door hen daarna naar voren worden geschoven om de daad bij het woord te voegen, moeten ze zelf maar uitzoeken.

Gemeenteraadsverkiezingen zeiden mij nooit zoveel. Uit plichtsbesef draafde ik om de vier jaar maar weer op om een niet al te serieus advies uit te brengen. Echter, er staan een aantal drastische maatregelen aan te komen, die mij, links- of rechtsom, ook zullen aangaan. Daarom lijkt het mij verstandig om ditmaal met flink minder nonchalance bij het stemlokaal aan te komen. 

Per 1 januari 2015 worden vrijwel alle zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten en de zorgverzekeraars. Deze decentralisatie gaat gepaard met enorme bezuiniging en leidt tot veel kritiek. Men verwacht op alle fronten een achteruitgang van de kwaliteit van de zorg. Wat dit concreet voor mij zal gaan betekenen weet ik eerlijk gezegd nog niet, but you never know!

Welk vakje zal ik rood laten kleuren? Het wordt in ieder geval een landelijke partij, want misschien ten onrechte heb ik wat tegen lokale partijen. Ter ondersteuning van de uitzwetende is er ‘De stem van Zwolle’, een digitale stemwijzer. Aan de hand van mijn reactie op een flink aantal stellingen, verlost de computer mij van een dilemma.

Winkeliers mogen zelf bepalen of ze op zondag open zijn.
Nee: Het op zondag naar de winkel gaan zit niet in mijn systeem. Ik zie liever alle winkels op zondag dicht.
Het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar streng handhaven.
Ja: Vrees voor calamiteiten, omzetverlies en een toenemende controlestaat, hoorde ik als argumenten. Jongeren dienen beschermd te worden tegen zichzelf. Er hangt een alles-moet-maar-kunnen-sfeer in Nederland.
De gemeente vangt Rijksbezuinigingen in de zorg op met eigen geld.
Ja: De gemeente krijgt alle zorgtaken toebedeeld, maar tegelijkertijd ook veel minder geld. Dit kan niet anders dan worden aangevuld door de gemeente met eigen geld.
Mensen met een uitkering verplichten tot het leveren van een tegenprestatie.
Nee: Zo eenvoudig ligt het niet.
Mensen mogen zelf kiezen bij wie ze thuiszorg afnemen.
Ja: …

De uitslag was niet heel verrassend. Ik heb nu een advies op zak, maar of ik deze ook opvolg?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten